2-dagers kurs Miljørettet helsevern

mandag, 10 februar 2014

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil i løpet av 2014 gjennomføre 2-dagers kurs i fylkene. Hensikten med kursene er å bidra til styrking av skoleeiernes kompetanse omkring helsemessige forhold ved skolemiljøene, samt å sette søkelyset på kommunens ansvar for tilsyn med miljørettet helsevern i alle skoler.

Invitasjonen går ut gjennom Fylkesmennene og går først og fremst til kommunene og fylkeskommunene som skoleeiere. Målgruppen er rådmenn, skoleledere og personell med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av skolebygningene, samt kommunens eget miljørettet helsevern-personell. Den tematiske hovedinndelingen av programmet, fordelt over 2 dager, vil være slik:

-           Arbeid med godkjenning og tilsyn (prosess, metoder mv)
-           Det fysiske skolemiljøet (inneklima, radon, eiendomsforvaltning mv)
-           Psykososialt skolemiljø
-           Kunnskapsgrunnlaget samt eksempler på gode løsninger/modeller