"Et skritt foran" - forebygging av fallulykker

torsdag, 30 januar 2014

Skadeforebyggende forum har utgitt en ny folder om forebygging av fallulykker blant eldre. Folderen skal informere og motivere til økt lokal innsats. Se folderen her og les mer på nettsidene til forumet.
Årsmøte og årskonferanse arrangeres i Oslo 3. april.