Tilsynskampanje for barns skolemiljø i 2016 og 2017

torsdag, 3 november 2016

NEMFO inviterer alle landets kommuner med på tilsynsdugnad for barns skolemiljø.

Tema for tilsynskampanjen er «Inneklima i skolen» og tar utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som er hjemlet i Folkehelseloven. 

Les mer om tilsynskampanjen