Stilling ledig spesialkonsulent miljørettet helsevern, Søndre Nordstrand

fredag, 3 februar 2017

Vi har ledig 100% stilling som som spesialkonsulent i miljørettet helsevern i enhet for samfunn og helse, og søker etter en dyktig og engasjert medarbeider med erfaring fra arbeidsfeltet. Hovedansvarsområdet er å ivareta bydelens lovpålagte oppgaver innenfor folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern, samt rådgivning innen feltet. Spesialkonsulenten skal også koordinere bydelens arbeid med miljøsertifisering og bistå bydelsoverlegen i helsefaglige saker.

Søknadsfrist: 15.02.17

Les mer.