Stilling ledig Rådgiver Miljørettet helsevern, Nannestad kommune

onsdag, 1 mars 2017

Kommunene på Øvre Romerike (Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker) har etablert et vertskommunesamarbeid innen miljørettet helsevern, med Nannestad som vertskommune.

Enhet for miljørettet helsevern har 2 rådgiver-årsverk og ledes av kommuneoverlegen i Nannestad. Enheten er under utvikling og man tar sikte på ytterligere kapasitetsutbygging i årene som kommer. 

Les mer om stillingen her. Søknadsfrist: 10. mars 2017