Kurs i miljømedisin, 18.-22.sept. 2017

mandag, 27 mars 2017

Kurs i miljømedisin i regi av Den norske legeforening og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF Kurset gir en innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske og globale forhold.

Det er særlig relevant for leger i spesialistutdanning i arbeids-og samfunnsmedisin.

Tromsø 18.-22. september 2017, Linken forskningspark møtesenter

For mer info:

Legeforeningen: http://bit.ly/2odaDjx

www.facebook.com/ama.unn/