Rapport fra tilsynskampanje inneklima i skoler

mandag, 3 juli 2017

NEMFO har oppsummert tilsynskampanjen med inneklima i skoler. 112 kommuner deltok, majoriteten organisert i et interkommunalt samarbeid. 1462 skoler er informert om tilsynskampanjen, 467 skoler har hatt tilsyn. Det ble avdekket 716 avvik innen temaene inneklima, internkontroll, rengjøring, vedlikehold og radon. En spørreundersøkelse viser at kampanjen har hatt en effekt og at det er ønskelig med flere kampanjer i regi av NEMFO.

Last ned oppsummeringsrapporten.