Yrkesföreningen Miljö och Hälsa ved veis ende?

onsdag, 7 mars 2018

I siste nummer av Miljø och helsa fremgår det at vår søsterforening i Sverige trues av nedleggelse!

Det foreligger et forslag til årsmøtet om avvikling av foreningen våren 2018. Bakgrunnen for dette er at foreningen ikke får representanter til styret. Medlemstallene er synkende og mange andre aktører på "deres" arena skaper en konkurranse som de som ideell forening ikke makter. Pr.dd mangler det 7 styremedlemmer til styret, samt medlemmer til valgkomiteen.

Det er et aktivt miljø også i Sverige på dette området, så vi får håpe at foreningen ennå kan reddes før det ekstraordinære årsmøte i oktober hvor endelig vedtak om avvikling pr. 31.12.18 vedtas.