Ny nettressurs for inneklima i skoler og barnehager

onsdag, 7 mars 2018

Nettressursen «Inneklima og innemiljø i barnehager og skoler» er initiert av Utdanningsdirektoratet, og er utviklet i samarbeid med Norconsult skoleavdeling og Norges Astma- og allergiforbund. Nettsidene driftes og vedlikeholdes av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager.

En rekke tiltak kan gjennomføres uten at det er nødvendig å iverksette omfattende tiltak. Gode rutiner i forhold til renhold, lufting og enkelt vedlikehold kan være et sted å begynne. Et hovedmål med nettressursen er å gi tips og råd som kan være til hjelp i forhold til slike lavterskeltiltak i et enkelt klasserom, et avdelingsrom, for hele skolen eller hele barnehagen. Ulike tiltak kan gjennomføres av enkeltpersoner (lærer i skole eller barnehage, fagarbeider, SFO-leder, rektor, styrer, verneombud eller andre) som tilrettelagt oppgave for elever eller i et samarbeid mellom flere personer og/eller grupper.

Til nettressursen Inneklima og innemiljø i skoler og barnehager