NEMFO på IK-bygg konferansen 2017

torsdag, 1 februar 2018

Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerte IK-bygg konferanse i Tromsø 23.-24. nov 2017.

Konferansen hadde tre representanter fra miljørettet helsevern i kommunene (Alta, Hamar og Gjøvik), resten av deltakerne var i stor grad driftspersonell fra kommunenorge.

IK-bygg er et internkontrollsystem som synliggjør byggets tilstand og skaderisiko, og er et drift- og vedlikeholdsverktøy for eiere og driftsansvarlige. IK-bygg revideres og oppdateres jevnlig i samarbeid med tilsynsmyndigheter. Det er nedsatt en ressursgruppe som har møter to ganger i året for å gjennomgå IK- bygg, her deltar blant annet Helsedirektoratet.

Ved konferansen hadde NEMFO et innlegg om miljørettet helsevern, om lovverket og krav til internkontroll. Videre ga konferansen et innblikk i arbeidet fra Norsk Brannvernforening, Direktoratet for Byggkvalitet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunene Sola, Haugesund, Tromsø snakket om erfaringer om bruk av IK-bygg.

Alle foredrag fra konferansen er tilgjengelig på følgende nettside: http://www.kommunalteknikk.no/ik-bygg-konferansen-22-24-november-tromsoe.6060672-295406.html

Informasjon om IK-bygg finnes her: https://kommune.ikbygg.no/frontpage/front