Presentasjoner og bilder fra Årskonferansen 2018 - Alta

fredag, 8 juni 2018

 

Hvordan jobber vi med miljørettet helsevern i Alta?

  • Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune

 

Aktuelle nyheter fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet

  • Finn Martinsen, Helsedirektoratet

 

Folkehelseinstituttets beredskapsansvar og bistand til kommunene ved miljøhendelser

  • Toril Attramadal, fagdirektør/beredskapsdirektør Folkehelseinstituttet

 

En kommunes rolle og ansvar i beredskap. Systematisk arbeid med beredskap: å sikre deler og helhet

  • Eli Synnøve Skum Hanssen, beredskapskoordinator Alta kommune

 

Helseberedskap ved miljøhendelser – slik gjør vi det i Drammen kommune

  • Mads Odin Michaelsen, beredskapskoordinator for helse, sosial og omsorg

 

Beredskap i miljørettet helsevern ved Rogaland brann og redning IKS

  • Randi Helland Stråtveit, Miljørettet helsevern

 

Nasjonalt tilsyn: skolens plikter og sikring av elevenes rettigheter.

  • Jeffrey Hall, Universitetet i Oslo

 

Presentasjon og informasjon fra samarbeidende foreninger

 

Helse i plan, Alta kommune

 

Helse i plan, praktiske eksempler og erfaringer fra kommuner

 

Erfaringer fra Oslo etter tilsynskampanje med risikovurdering og beredskap i barnehager

  • Ståle Grøthe, Helseetaten i Oslo

 

Presentasjon av ny tilsynskampanje i regi av NEMFO: Tilsyn med miljørettet helsevern i sykehjem

  • Tilde Nygård, Rana kommune

 

 Bilder fra konferansen