Masteroppgave lysforurensning

onsdag, 20 juni 2018

Regulering av lysforurensning i norsk rett

Erling Fjeldaas har skrevet masteroppgave om regulering av lysforurensning i norsk rett. Folkehelseloven er en av fem lover han har sett på. I oppgaven tar han for seg lysforurensning som et problem både for miljøet, utsynet mot stjernehimmelen, ressursbruken, estetikken og helsen.

Mye tyder på at lysforurensning er et økende problem i Norge. Som følge av EUs forbud mot salg av glødepærer og kvikksølvdampærer gjøres det nå en storstilt utskifting av gatelamper i Norge. Pærene erstattes med LED-pærer, som er 20 ganger mer energieffektive enn de sistnevnte. Satellittbilder viser at lysforurensningen har økt kraftig etter at LED-pærene kom på markedet. Det er også forskning som viser at LED-lysene, som følge av deres ujevne fargefordeling, kan utgjøre en helsefare.

Flere kommuneleger rundt omkring i landet mottar klager på lysforurensning. De kan pålegge retting dersom lysforurensningen «direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen», jf. folkehelseloven § 14. En undersøkelse viste at 14 av 43 kommuneleger hadde mottatt klager på lysforurensning. De fleste kommuneleger konkluderte med at lysforurensningen ikke var til helsefare. Lysmålinger sammenlignes ofte med ikke-helsebaserte grenseverdier i Norsk standard. For eksempel mente kommunelegen i Arendal at lyset fra en stor skjerm på brygga i Arendal var en «bagatellmessig helsemessig ulempe», se bilde under.

Ålesund kommune er en av få kommuner som har brukt folkehelseloven og pålagt retting da man mente at lyset fra en fotballbane truet helsen til naboene rundt. Saken ble stadfestet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal etter klage. Fotballklubben måtte betale for lysskjermende tiltak, redusere lysstyrken og innskrenke tidspunktet for aktivitet.

Folkehelseinstituttet kritiseres i oppgaven for manglende forskning på helsefarene ved feil utendørs belysning. De bør undersøke om lysforurensning kan anses som et folkehelseproblem. I så fall plikter de å gjøre tilgjengelig slike opplysninger, jf. Folkehelselovens § 25 andre ledd.

Hele oppgaven kan leses her: https://www.duo.uio.no/handle/10852/61565