Sverige innfører ny støtteordning for radontiltak

mandag, 6 august 2018

Den svenske regjeringen har besluttet å gjeninnføre støtteordning for radontiltak i boliger. Formålet er å bidra til å redusere radonnivåene i småhus  og på den måten redusere helseproblemer som radon medfører. Støtten er inntil 50 prosent av kostnadene og høyst 25.000,-

Les mer på nettsidene til det svenske Boverket.