Miljø og helsedag 7.november 2018

onsdag, 5 september 2018

Helsedirektoratet arrangerer fagkonferansen Miljø og helsedagen, 7.november 2018.

For første gang går miljø- og helsemyndighetene sammen om å arrangere en konferanse med fokus på faktorer i våre omgivelser som kan utgjøre en trussel både for miljøet og befolkningens helse. Konferansen er et forsøk på å etablere en felles arena for formidling av kunnskap om de ulike faktorene, hva de kan bety for helse og miljø, og hvordan de kan forebygges eller reduseres ved bruk av virkemidler i regelverket og med eksempler fra praksis i kommunene.

Program