Rapporter fra tilsynskampanjer i Oslo 2018

fredag, 2 november 2018

Helseetaten i Oslo kommune har i samarbeid med bydelene gjennomført to tilsynskampanjer i 2018 med tema "risikovurdering og beredskap i barnehage" og "tatoveringsvirksomheter i Oslo". Rapportene finner du på nettsiden til Oslo kommune.