Gro Sæten (t.v.) i Rana kommune presenterer Rana kommunes systematiske arbeid med folkehelse i Verdens Helseorganisasjons konferanse i Slovenia. Kommunaldirektør helse og omsorg Ann Jorid Virik understreker viktigheten av å jobbe kunnskapsbasert med et godt plansystem for å lykkes med folkehelsearbeid lokalt. Gro Sæten (t.v.) i Rana kommune presenterer Rana kommunes systematiske arbeid med folkehelse i Verdens Helseorganisasjons konferanse i Slovenia. Kommunaldirektør helse og omsorg Ann Jorid Virik understreker viktigheten av å jobbe kunnskapsbasert med et godt plansystem for å lykkes med folkehelsearbeid lokalt. Foto: Geir Gisnås, Rana kommune

Rana kommune deltar i internasjonalt folkehelsearbeid

mandag, 19 november 2018

Rana kommune er invitert til å delta i det europeiske folkehelsenettverket under ledelse av Verdens helseorganisasjon (WHO). Rana er den eneste norske kommunen som skal delta sammen med Helsedirektoratet på nettverkssamling for å fremme folkehelsearbeid i europeiske land, i Slovenias hovedstad Ljubljana 27.-28. november.

Rana kommune er invitert med til å delta i WHOs europeiske folkehelsenettverk. Det tredje CoP-møtet (Coalition of Partners to strengthen public health capacities and services in the European region) sammenfaller med WHOs europeiske folkehelsekonferanse i Ljubljana, Slovenia 27.-28. november. (Se konferansens nettside: https://ephconference.eu/ )

CoP er et europeisk nettverk av folkehelseressurser, som samler eksperter og utøvere fra nasjonale offentlige tjenester, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn og akademia. Formålet er å fremme og styrke folkehelsearbeidet på nasjonalt nivå i Europa. Norge deltar i år med en representant fra Helsedirektoratet, og en representant fra en kommune. Invitasjonen til Rana kommune kom i oktober, etter at kommunen har deltatt på et WHO-nettverksmøte for å bistå Estland i arbeidet med å revidere folkehelseloven. 

Norge og norske kommuner er kommet langt i folkehelsearbeidet, takket være folkehelseloven og at statlige myndigheter støtter kommunene med lokal folkehelsestatistikk. Rana kommune har lang erfaring med å jobbe kunnskapsbasert og systematisk slik folkehelseloven legger opp til. Nå jobber vi med å utvikle og forenkle plansystemet. Samtidig dreier vi innsatsen i folkehelsearbeidet fra et tjenesteperspektiv til et samfunnsperspektiv, med samskaping som verktøy.

- Invitasjonen fra WHO er en anerkjennelse av at vi har gjort mange riktige grep, og jeg er stolt av alt vi har fått til i Rana kommune, sier samfunnsplanlegger og folkehelserådgiver Gro Sæten. - Vi er også medlem av Sunne kommuner, som er WHO sitt norske nettverk for Healty Cities.

Land i Europa møter mange av de samme utfordringene i folkehelsearbeidet, og nettverkssamarbeid der land møtes og deler kunnskap, erfaringer og finner løsninger sammen er nyttig for alle.

- Vi trenger å jobbe kunnskapsbasert på tvers av sektorer, og vi trenger et enkelt plansystem som sikrer styring med utviklingen. Det har Rana fått til, sier kommunaldirektør helse og omsorg Ann Jorid Virik.

At vi i Norge har folkehelsestatistikk på lokalt nivå har vært en av flere suksessfaktorer. Rana kommune har opparbeidet seg mye erfaring på områder som flere land sliter med i folkehelsearbeidet.   

Denne typen nettverksmøter innbyr til aktiv deltakelse, samtidig som det legges opp til å ta et felles ansvar for gjennomføring av tiltak.