Tilsyn med alpinanlegg

mandag, 3 desember 2018

DSB gjennomførte i 2018 en tilsynsaksjon med alpinanlegg. Aksjonen ble gjennomført som en spørreundersøkelse til hele bransjen og tilsyn hos seks utvalgte anlegg. Rapporten ble publisert 28.november 2018.

Kommuneoverleger og Miljørettet helsevern i kommuner med alpinanlegg har også et tilsynsansvar på dette området. Et tilsynsområde som må vurderes opp mot andre tilsyn kommunen skal gjennomføre. NEMFO vet at tilsyn generelt er et område som erfaringsmessig er vanskelig å prioritere for kommunene, og setter derfor stor pris på denne tilsynskampanjen til DSB.

Les mer på nettsiden til DSB.

Direkte til rapporten.