Presentasjoner fra Årskonferansen 2019 - Oslo

tirsdag, 21 mai 2019

 

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

  • Rikke Dahl Monsen, Programansvarlig miljøhovedstadsåret

 

Kompakt byutvikling – muligheter og utfordringer

  • Hege Hofstad, Oslo Met/NIBR

 

Hovinbyen – fra lager og industri til et attraktivt byområde

  • Silje G. Hoftun, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

 

Skolens betydning i et byutviklingsperspektiv

  • Åsta Llanos-Ytre, Oslo kommune, Utdanningsetaten

 

FutureBuilt – klimanøytrale bygg i praksis

 

Nærmiljøkvaliteter for barn og unge

  • Emma Charlott A. Nordbø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

Walk the City

  • Helge Hillnhütter, NTNU

 

På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter

  • Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for stråling og atomsikkerhet

 

Friluftsbad og vannkvalitet – nye utfordringer

  • Line Angeloff, Folkehelseinstituttet

 

Badevann og badeplasser

  • Hans Kristian Daviknes, Bymiljøetaten Oslo kommune