Høring: Ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

fredag, 27 september 2019

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Den nye forskriften vil i stor grad bestå av en oppdatering av og språklige justeringer i de materielle kravene i gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, og noen mindre endringer i de prosessuelle kravene for å få et mer helhetlig regelverk.

Høringsfrist: 30.12.2019.

Snarveier:

Høringsnotat miljø og helse i barnehage og skole

Send inn høringssvar.