Ledig stilling: Rådgiver - Miljørettet helsevern i Asker

fredag, 4 oktober 2019

Arbeidsoppgaver

  • Saksbehandling hjemlet i folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.
  • Tilsynsoppgaver overfor skoler, barnehager, institusjoner og andre virksomheter som er omfattet av forskrift om miljørettet helsevern. Tilsynsoppgaver innebærer bl.a. befaring, saksbehandling og vedtak om godkjenning.
  • Utføre støymålinger og saksbehandle støysaker, behandle klagesaker innen miljørettet helsevern.
  • Gi rådgivning til innbyggere og kommunen for øvrig innen fagfeltet miljørettet helsevern.
  • Tverrfaglig samarbeid innen alle kommunale tjenesteområder.

Les mer.