Ny rapport: Slik kan skolegården gjøre barn og unge mer fysisk aktive Ny rapport: Slik kan skolegården gjøre barn og unge mer fysisk aktive

Ny rapport: Uteområder i barnehager og skoler

tirsdag, 22 oktober 2019

Barn og unge er mindre fysisk aktive enn før. Forskere fra NMBU har studert hvordan uteområdene i norske skoler og barnehager kan bidra til å motvirke den stadig økende inaktiviteten, og skape god helse og trivsel. Det har resultert i oppdaterte anbefalinger for uteområdenes innhold og størrelse. Les mer NMBU's nettside her.

Rapport:

Uteområder i skoler og barnehager - Hvordan sikre kvalitet i utformingen?