Høringssvar fra NEMFO - Forslag til endringer i barnehageloven - Regler om barnehagemiljø

torsdag, 14 november 2019

NEMFO har avgitt høringssvar til endringer i barnehageloven.

Les høringssvaret fra NEMFO her!

Andre høringssvar:

KS