Planlagt tilsynskampanje med solarier i 2020 er utsatt til 2021

torsdag, 14 november 2019

DSA sendte i mai ut et nyhetsbrev til kommunene med informasjon om ny, planlagt tilsynskampanje med solarievirksomheter i uke 11 og 12 i 2020. Dette skulle være en oppfølging av tilsynskampanjen vi hadde i 2017.

På grunn av et pågående arbeid med justeringer av regelverket for solarier samt alle kommunesammenslåingene som vil skje fra 1.1.2020, har vi besluttet at den planlagte kampanjen utsettes til 2021.

Mer informasjon vil sendes ut når nytt tidspunkt for kampanjen er avklart. Vi håper utsettelsen ikke medfører store ulemper for dere og ser fram til videre dialog i forbindelse med planleggingen av den kommende kampanjen.