Samlerapport - Tilsynskampanje med sykehjem i Oslo

torsdag, 2 januar 2020

Samlerapport 2019 - Tilsynskampanje med rengjøring og smittevern i sykehjem i Oslo, er et resultat av samarbeid mellom bydelene i Oslo, Helseetaten og NEMFO.

Helseetaten i Oslo kommune har stått for rapporten og samordningen av tilsynskampanjen i Oslo kommune.

Det ble gjennomført tilsyn ved 25 av totalt 46 sykehjem i Oslo, derav 11 kommunale og 14 private og det ble til sammen avdekket 17 avvik og 33 anmerkninger innenfor de områder tilsynet omfattet. 

Her kan du lese hele rapporten.