Årskonferanse Molde 26. - 27. mai 2020

fredag, 7 februar 2020

Velkommen til NEMFOs årskonferanse 2020

Konferansen avholdes på Scandic hotell Seilet i Molde. 

Tema for konferansen er tilsyn med og av miljørettet helsevern, bruk av tvangsmulkt, klart språk, folkehelse og beredskap, drikkevann og skadedyr. Det vil være tre parallellsesjoner: 

  • Moldebadet. Omvisning og informasjon. 
  • Romsdal videregående skole. Nordens største skole i massivtre, omvisning og informasjon. Busstransport. 
  • Lekeareal ved sjøen. Byvandring.

Målgruppe for konferansen er ansatte innen miljørettet helsevern og folkehelsearbeid, samfunnsmedisinere og andre interesserte.

Frist for påmelding: 3. april 2020

PROGRAM   -    PÅMELDING