Smitteverndagene 2020

tirsdag, 25 februar 2020

Smitteverndagene arrangeres på Oslo Kongressenter 20. og 21. april, med start mandag kl. 10.00 og avslutning tirsdag kl. 15.00.

Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege i kommunen og andre som arbeider med smittevern i kommunene. Andre interesserte er velkomne til å melde seg på.

Konferansen søkes godkjent som emnekurs for videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin og samfunns­medisin og for merittering til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Påmelding og program.