Masterstudenter ønsker å skrive masteroppgave om miljørettet helsevern

tirsdag, 3 mars 2020

NEMFO (ved Lasse Elden og Malin Heiberg) deltok på torgdagen som NMBU arrangerte 6. februar.

Åtte studenter kontaktet oss og var interesserte i å skrive masteroppgave innenfor fagområdet miljørettet helsevern.

Er det noen kommuner som ønsker at en masterstudent skal skrive masteroppgave om et tema/prosjekt?

Masteroppgaven er å anse som et lite forskningsprosjekt og er en ypperlig mulighet til å få undersøkt noe dere lurer på. Ta kontakt med NEMFO, så setter vi dere i kontakt med studenten.

Studentene skal ha meldt inn tema til sin masteroppgave innen 01.05.2020 og formulering av problemstillingen for oppgaven vil skje i samarbeid med studenten og veileder fra NMBU.

Frist for å gi tilbakemelding til NEMFO er 15. mars 2020.

Send en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med informasjon om hvilke tema (se oversikten under) du/din kommune ønsker å samarbeide med en av studentene om.

Studentene ønsker å skrive om følgende temaer:

1. Sammenligne hvordan miljørettet helsevern fungerer mellom Norge og Finland. Se på blant annet regelverket.

2. Undersøke hvordan MHV jobber i kommunene. Overordnet og helhetlig. Får man gjort det man skal med tanke på ressurser, kompetanse osv. Hvordan oppleves jobben? Er det fordeler å være i IKS i stedet for 1-2 rådgivere i en kommune? Student ønsker å bruke kvalitativ metode.

3. Miljørettet helsevern i planarbeidet. Det vi ikke kan styre, men må planlegge for og forebygge. Fortetting og støy trekkes fram som interessante temaer i planarbeidet. Student ønsker å benytte kvantitativ metode. Er det kommuner som sitter med tall, statistikk o.l. som kan brukes av en masterstudent? Ønsker gjerne å samarbeide med kommune på Vestlandet, f.eks. Bergen.

4. Miljørettet helsevern i planarbeidet. Helhetlig planlegging, forebygging og involvering av riktige aktører på riktig tidspunkt. Tilgang på grøntområder og møteplasser trekkes fram som interessante temaer i planarbeidet.

5. Utleieboliger og inneklimas påvirkning på helse. Utgangspunktet se på ressurssvake, småbarnsfamilier i leiemarkedet.

Basseng – hvordan det brukes av ulike kulturer, f.eks. bruk av klær i bassenget – hvordan påvirker det vannkvaliteten?

Samarbeidet mellom helsestasjonen og miljørettet helsevern. Øke kunnskap om inneklima og godt bomiljø i privat bolig og utleiebolig. Hvem tar ansvar? Vil jobbe for å lage et verktøy.

Studenten ønsker å benytte kvalitativ metode.

6. Mat og ernæring i barnehager og skoler. Hva serveres, tidsbruk, måltidsaspektet osv.

7. *Skoler og barnehager (inneklima, utearealer, hygiene og smittevern, renhold m.m.).

Legionella
*Luftkvalitet
*Støy (lyd- og musikkanlegg, tekniske installasjoner, vei og jernbane m.m.).
Stråling (radon og elektromagnetiske felter).

*Folkehelsearbeid:
Folkehelseplan.
Folkehelseoversikt.
*Aktuelle folkehelseprosjekter/-tiltak

* Studentens prioriterte tema.
Er dette noe som kan være interessant for noen i Ullensaker kommune?

8. Bruk av helsekonsekvensvurdering i planarbeidet.

Informasjon om hva et samarbeid med en masterstudent vil innebære:

NMBU har presisert at formulering av problemstilling/avgrensing av prosjekt vil skje i samarbeid med studenten og veileder ved NMBU. Det er ikke slik at kommunene vil stå for den daglige veiledningen av studentene.

Spørsmålet om tidsbruk er litt vanskelig å anslå og vil avhenge av i hvilken grad og hvor mye kommunen vil/kan involvere seg. Det vil også avhenge av hva studenten(e) skal gjøre/oppgaven. I noen tilfeller kan det være å skaffe studenten kontakt med intervjuobjekter (trenger ikke ta så lang tid), hjelpe til å rekruttere informanter (kan ta litt lengre tid) eller å gjøre allerede innsamlet data eller dokumentasjon tilgjengelig (trenger heller ikke ta så lang tid, men kan jo være mere omfattende).

Den akademisk veiledning på selve oppgaven skjer jo ved NMBU (hvis ikke kommunen har en kvalifisert person (med PhD) som gjerne vil delta også på dette), så det vil jo være oppgaver av mere praktisk art som kommunen må bidra med og tilrettelegge for.

De fleste studentene vil begynne arbeidet med oppgaven (datainnsamling etc.) i løpet av høsten 2020, og skal levere oppgaven 15.05.2021. Men det er jo også noen studenter som tar studiet på deltid, og disse vil kunne ha en annen tidshorisont.