Invitasjon om innsending av abstracts/sammendrag til Folkehelsekonferansen 2020

torsdag, 5 mars 2020

Frist for innsending av abstract/sammendrag er 1. april. På konferansens nettsider www.folkehelsekonferansen.no er nå lagt ut forfatterveiledning og lenker for innsending av. Spre gjerne denne informasjonen til andre som måtte være interesserte!

Les hele invitasjonen her!