WEBINAR: Folkehelse under og etter korona 29. okt.

mandag, 12 oktober 2020

29.oktober
0900-1200
OsloMet

Lenke til livestream.


0900: Velkommen
Jorid Grimeland styreleder Folkehelseforeningen

0905: Helsemyndighetenes hovedlinjer i håndteringen av pandemien
Helsedirektør Bjørn Guldvog

0915: Spanskesyken og Covid-19: hvem smittes, hvem dør og hvem overlever
Svenn-Erik Mamelund, forsker OsloMet

09:30 Ung i koronatiden - hverdagsliv og bekymring under vårens skolestenging
Stine Lehmann, førsteamanuensis Universitetet i Bergen

09:40 COVID-19 and psychological distress in Norway: the role of trust in the health-care system
Samantha Harris, stipendiat Universitetet i Bergen

09:50 Covid-19 blant innvandrere i Norge, påvist smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall
Thor Indseth, avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet

1010: Kort pause

1025: Smittevern og sosial ulikhet. Balanse mellom oppgaver og utfordringer i kommunene
Ordfører Geir Arild Espnes og kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl, Oppdal kommune

1045: Elevenes tilværelse i en skole under covid
Hana Mulalic, fylkesleder Elevorganisasjonen

1055: Konsekvenser av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke
Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder FFO

1105: Sosial ulikhet i krisetider
Khansa Ali, prosjektleder MiRA-senteret

1115: Hva ligger foran oss, hvilke valg må vi ta framover?
Innledning ved Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
Samtale med Camilla Stoltenberg, Svenn-Erik Mamelund, Khansa Ali, Berit Therese Larsen, Hana
Muliac og Geir Arild Espnes

1159: Takk for nå

Arrangør: Folkehelseforeningen og Scandinavian Journal of Public Health