NEMFOs årskonferansen 2021 i Molde blir flyttet til 28. og 29. september

torsdag, 4 mars 2021

Det vil være endringer i programmet, slik at temaene for konferansen vil være tilsyn, smittevern og folkehelse.

Hold av datoene, mer informasjon kommer når programmet er klart.