Folkehelseforeningen arrangerer et webinar tirsdag 23.mars fra kl. 1400 til 1530

onsdag, 10 mars 2021

Frihet, frivillighet og solidaritet - Folkehelsepolitikken etter koronaens tid

Lenke vil etter hvert bli lagt ut på www.folkehelseforeningen.no.

PROGRAM


1400 Innledning og velkommen til webinaret
Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen og universitetslektor OsloMet

1410 Frivillighetens plass i folkehelsearbeidet
Geir J. Bekkevold, leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
Leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite Geir J. Bekkevold er bedt om å svare på:
• Hvordan kan frivilligheten bidra til å fremme befolkningens livskvalitet?
• Hvilke utfordringer kan sivilsamfunnet løse like bra eller bedre enn helsevesenet?
• Hvilke samfunnsoppdrag kan frivilligheten og særlig folkehelseforeningen bli tildelt?

1430 Folkehelseforeningens rolle i helsepolitikken
Werner Christie, varamedlem til styret i Folkehelseforeningen og CEO i World Health Connections
Tidligere helseminister og lege Werner Christie vil innlede om hvordan myndighetene tilrettelegger sine rammebetingelser for å styre utviklingen mot bedre sosial bærekraft i det norske velferdssamfunnet. Og hvordan Folkehelseforeningen kan utvikle sitt bidrag i denne sammenhengen.

1500 Hvilke erfaringer har fortidens epidemier gitt til folkehelsearbeidet?
Geir Sverre Braut, nestleder i Folkehelseforeningen og professor, Høgskulen på Vestlandet
Lege Geir Sverre Braut vil presentere noen av de samfunnsmessige endringene som har kommet i etterkant av tidligere tiders epidemier. Han vil også komme med noen refleksjoner om hvordan nasjonale og internasjonale erfaringer fra den pågående pandemien kan benyttes i folkehelsearbeidet i tida framover.

1530 Avslutning

Velkommen til Folkehelseforeningens webinar 23. mars!

Johan Lund
Generalsekretær i Folkehelseforeningen
og nestleder i konferansekomiteen