Har du innspill til "Den nasjonale strategien for å redusere radoneksponeringen i Norge" ?

mandag, 15 mars 2021

Den nasjonale strategien for å redusere radoneksponeringen i Norge skal fornyes. I den forbindelse inviterer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til å komme med innspill til den nye strategien.

Hvilke utfordringer finnes, hva bør vektlegges i en ny radonstrategi og hva trengs for å styrke arbeidet med å redusere radonnivåene i Norge, er spørsmål som vi ønsker innspill på. Radonstrategien ble fastsatt av regjeringen i 2009. Målet har vært å redusere radoneksponeringen til befolkningen. Radon i inneluft gir en økt risiko for lungekreft. I Norge er det beregnet at radon medvirker til rundt 370 lungekrefttilfeller årlig.

DSA har hatt ansvar for å koordinere radonstrategien gjennom et tverrsektorielt samarbeid med en rekke andre relevante myndigheter innen helse, bygg, arbeid, geologi og arealplanlegging. Strategien har dekket en rekke samfunnssektorer og hatt egne delstrategier innen eksisterende og nye boliger, skoler og barnehager, arbeidsplasser, særlig radonutsatte lokalsamfunn og arealplanlegging. Gjennom arbeidet er det utarbeidet regelverk, veiledninger, informasjon og utviklet ny kunnskap. En nylig gjennomført evaluering viser at strategien har løftet radonarbeidet i Norge. Samtidig gjenstår det fortsatt uløste oppgaver, og DSA har fått i oppdrag å utvikle en ny radonstrategi. Det er derfor vi nå ber om innspill.

Dersom dere ønsker å bidra, ber DSA om innspill senest innen 15. april 2021.

Innspill, og eventuelle spørsmål, kan sendes på e-post til DSA: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les mer om radonstrategien og evalueringen her: https://dsa.no/nyheter/evaluering-av-nasjonal-radonstrategi

NEMFO sitter i koordineringsgruppe for dette arbeidet og vil legge ut oppdateringer når det er aktuelt.