Samlerapport - Tilsynskampanje med sykehjem

tirsdag, 23 mars 2021

Les hele rapporten her

Rapporten er en oppsummering av tilsynskampanjen miljørettet helsevern i sykehjem, med resultater fra en spørreundersøkelse som ble sendt ut til deltakende kommuner i etterkant av kampanjen. Rapporten presenterer noen av kommunenes hovedfunn under tilsynene, men også en vurdering av gjennomføringen og nytten av selve kampanjen.

Nettverk for miljørettet helsevern (NEMFO) ønsker å være en pådriver for at kommunene skal føre lovpålagt tilsyn innenfor lovverket om miljørettet helsevern. Vi mener det er en fordel at tilsynet er samordnet og standardisert, og gjennom å arrangere tilsynskampanjer hjelper vi kommunene å komme i gang med tilsyn ved å tilby en pakkeløsning med tilsynsmateriale som fritt kan benyttes. Tidligere har vi arrangert tilsynskampanje med tema inneklima i skoler. Begge tilsynskampanjene ble arrangert i samråd med Helsedirektoratet.