Konferanse i samarbeid med kommunelegeforum - Helseeffekter av vindkraftverk

torsdag, 15 april 2021

Miljørettet helsevern i Rogaland brann og redning IKS arrangerer konferanse i samarbeid med kommunelegeforum.

Tema: HELSEEFFEKTER AV VINDKRAFTVERK
Onsdag 21. april 2021
Kl. 10.00 – 15.00

PROGRAM
10.00 Velkommen
10.05 Helsekonsekvenser i plansaker: Dagens lovgivning og praksis i fortidas lys
Seniorrådgiver, professor Geir Sverre Braut, Helse Stavanger HF
11.00 Lunsj
12.00 Vindkraftverk og helseeffekter
Seniorforsker Norun Hjertager Krog, avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
God tid til spørsmål og diskusjon
13.45 Kaffe
14.00 Kommunenes rolle og myndighet ift vindkraftverk
Regelverket, påvirkningsmuligheter, myndighet, etc.
Seniorrådgiver byplan Robijne Verstegen, Sandnes kommune
14.45 Avslutning

PRAKTISK INFORMASJON
Fagkonferansen arrangeres digitalt på Teams. For å delta, går du til følgende lenke.
 
Du kan delta enten via Teams-appen, hvis du har den, eller direkte i nettleservinduet.

Det blir anledning for å stille skriftlige spørsmål. Det er en egen funksjon for dette i arrangementet. Vi ber om at du stiller fulle spørsmål, ikke kommentarer underveis, slik at de kan presenteres mot slutten av hvert innlegg. Spørsmålene som stilles vil bare være synlige for arrangørene.

Vi gjør oppmerksomme på at det vil være synlig hvem som deltar på konferansen, og at opptaket av konferansen kan bli gjort offentlig i etterkant