Opptak av webinar om legionellaforebyggende inspeksjon og tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere

torsdag, 17 juni 2021

NEMFO ble forespurt av Folkehelseinstituttet om å arrangere et webinar i om legionellaforebyggende inspeksjon og tilsyn med kjøletårn og luftskrubbere.

Det ble tatt opptak av webinaret og presentasjonene finner du på lenkene under:

Introduksjon 

Legionellabakterien og helserisiko 

Spørsmål - Legionellabakterien og helserisiko 

Ansvar og tilsyn, tredjeparts inspeksjonsorgan

Prinsipper for kjøletårn og luftskrubbere 

Spørsmål - Prinsipper for kjøletårn og luftskrubbere

Gjennomgang av sjekklistene for kjøletårn og luftskrubbere

 

Aktuelle dokumenter (Filene under ligger lagret på Yammer):

Sjekkliste for Luftskrubber

Sjekkliste kjøletårn inspeksjon Legionella

Presentasjonene (Powepoint).