Presentasjonene fra årskonferansen i Molde

mandag, 4 oktober 2021

Program tirsdag 28. September 2021

 

På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter
Presentasjonene:
Helsedirektoratet 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Erfaringer med covid19, hva har vi lært og hvordan forberede oss videre?
Miljørettet helsevern og beredskap, ved Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet (digital presentasjon)
Presentasjonen (pdf-fil).

Klart språk, en smakebit
Margrete Kilde Nes, NTB arkitekttest
Presentasjonen.

Presentasjon av ny støyretningslinje T-1442 ved Merete Gynnild, seniorrådgiver, arealplanseksjonen, Miljødirektoratet (digital presentasjon)
Presentasjonen.

ÅRSMØTE NEMFO
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i NEMFO
Referat fra årsmøte 2021.

Program tirsdag 29. September 2021

Presentasjon av nytt styre i NEMFO

Beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, pandemi og videre arbeid i Molde kommune
Cato Innerdal, kommuneoverlege Molde kommune
Presentasjonen (Presentasjonene er ikke lastet opp).

Erfaringer fra fylkesmannens tilsyn med miljørettet helsevern i kommuner
Svein Rønsen, assisterende fylkeslege, Statsforvalter i Oslo og Viken
Presentasjonen.

Erfaringer med bruk av tvangsmulkt etter tilsyn i barnehager og skoler
Egil Johansen, rådgiver miljørettet helsevern Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen.
Presentasjonen (det følger lenker til diverse maler i presentasjonen).
Mal - Varsel om tvangsmulkt
Mal - Vedtak om tvangsmulkt

Ny forskrift og veileder, miljø og helse i skoler og barnehager
Mari Jonsrud Lindbekk m.fl, Helsedirektoratet
Presentasjonen.

Skadedyr og bekjempelse – betydning for innemiljø og helse
Bjørn Arne Rukke og Anders Aak, Folkehelseinstituttet.
Presentasjonen.

Aktuell informasjon fra NMBU om prosjektoppgaver
Ruth Kjærsti Raanaas, NMBU (digital presentasjon).
Presentasjonen.

Tilsynskampanje og andre aktuelle saker fra NEMFO
Avslutning av konferansen ved NEMFO