Webinar og åpne spørretimer med DSA i forbindelse med tilsynskampanje med solarier i 2022

fredag, 10 desember 2021

DSA planlegger tilsynskampanje med solarier i ukene 11 og 12 i 2022 og inviterer alle landets kommuner til å delta. Kampanjen, som vil være en oppfølging av kampanjen vi hadde i 2017, har vært utsatt to ganger, først på grunn av et pågående arbeid med justeringer av regelverket for solarier og kommunesammenslåinger i 2020, deretter på grunn av pandemien i 2021. Men nå krysser vi fingrene for at den kan gjennomføres uten flere forsinkelser!

Les mer på DSA sin nettside om tilsyn her.

Webinar med DSA om tilsynskampanjen med solarier i 2022          

Tirsdag 15.02.2022 - Klokken 10.00 til 12.00
Lenke til Teams (vi tar opptak og publiserer webinaret i etterkant).

Åpne spørretimer med DSA:            

Uke 11:                
Tirsdag 15.03.2022 - kl. 14-15.00. Lenke til Teams.

Uke 12:
Tirsdag 22.03.2022 - kl. 14-15.00. Lenke til Teams.