Presentasjonene fra årskonferansen 2022

tirsdag, 7 juni 2022

Under finner du presentasjonene til foredragene på årskonferansen i Kristiansand 2022: 

Dag 1 - onsdag 1. juni 2022

Hvilke klagesaker skal eller bør behandles av miljørettet helsevern etter folkehelseloven med tilhørende forskrifter
Ingvild Møller Ludviksen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Konfliktrådet i et folkehelseperspektiv – nabokonflikter
Nina Solberg, seniorrådgiver og Silje Øvrevik, ungdomskoordinator, Konfliktrådet Agder.

Presentasjon av ulike klagesaker innen miljørettet helsevern

Case 1: Aktuelle klagesaker fra Bergen kommune
Viviann Sandvik, avdelingsleder miljørettet helsevern.

Case 2: Støy på natt fra næring
Mona Fredriksen Tranvåg, rådgiver i Miljørettet helsevern i Vestfold.

Case 3: Dyrehold i tettbygd strøk
Are Vegusdal, avdelingsingeniør i Miljørettet helsevern og Ane Næss Jerstad, rådgiver i Miljørettet helsevern Kristiansand kommune.

Case 4: Aktuelle klagesaker fra Oslo kommune
Lasse Elden, spesialkonsulent Bydel Grünerløkka.

Informasjon om ny verktøykasse på Yammer - Samling av klagesaker med vedtak som er behandlet hos Statsforvalter
NEMFO ved Lasse Elden.
Lenke til Yammer: Samlemappe (zip-fil) - Enkelfiler: Diverse MHV-saker - Filer (krever Yammerbruker og pålogging).

På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter

På dagsorden hos DSA
Lill Tove Norvang Nilsen, fagdirektør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 
Presentasjonen i pdf - powerpoint

Nytt fra Helsedirektoratet miljørettet folkehelsearbeid
Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver/jurist, avdeling Miljø og helse, Helsedirektoratet (Hdir).

Dag 2 - torsdag 2. juni 2022

T-1442 og kapittel 6 om byggestøy - hvordan kommunene skal følge opp regelverket
Merete Gynnild, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet.

Planprosess, folkehelse og bygge- og anleggsstøy - erfaringer fra Bærum kommune
Helene Brandshaug, Folkehelsekoordinator, Bærum kommune.

Erfaringer med oppfølging av T-1442 om bygge- og anleggsstøy - praktiske eksempler på planlegging og utføring av arbeidet
Bjarte Johannes Sandve, Statens vegvesen, Utbygging. Ytre miljø-koordinator på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i Kristiansand.

Verktøy i støysaker
Ståle Grøthe, Fagkonsulent miljørettet helsevern, Helseetaten Oslo kommune.

Praktisk kartlegging av lydforhold i barnehager
Kurt Stien, rådgiver Helse- og miljøtilsyn Salten IKS og Elin Åsnes Øvretun, ingeniør Miljøretta helsevern Indre Sogn.

Sammen om gode lydmiljøer i skolene - erfaringer fra et samarbeidsprosjekt for å bedre lydmiljøene i skolebygg i Nordre Follo kommune
Urd Kari Yri, ergoterapeut for barn og unge.

Arbeid med støy og støyhenvendelser i Lier kommune
Jonny Løe, rådgiver miljø og helse, Lier kommune.

Retningslinje for bruk av offentlige uterom til arrangementer
Tore Løvland, arrangementskoordinator, Kristiansand kommune.
Presentasjonen i pdf - powerpoint