Årsmøte i NEMFO 31. mai 2023, Fredrikstad

torsdag, 25 mai 2023

Årsmøtepapirene er nå tilgjengelig på NEMFO diskusjonsforum (forutsetter medlemskap og bruker), se lenke og under.

Les sakslisten her!

Aktuelle dokumenter:

Strategidokument NEMFO 2023 - 2027 (orienteringssak) 

Ved årsmøtet vil det ikke bli lagt frem papirkopier, så de som ønsker utskrift bes om å skrive de ut selv.