Presentasjonene fra årskonferansen 2023

torsdag, 1 juni 2023

Dag 1:

På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter:

Nytt fra folkehelsefronten
Lars- Erik Kjellesvig, jurist, Helse- og omsorgsdepartementet.

Nytt fra Helsedirektoratet
Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver/jurist, avdeling Miljø og helse, Helsedirektoratet.

Aktuelt fra DSA om UV, radon og EMF
Lill Tove Nilsen, fagdirektør optisk stråling, DSA, avdeling strålevern og miljøforvaltning.

Oppsummering av nasjonal tilsynskampanje solarier
Kirsti Bredholt, seniorrådgiver, DSA, avdeling strålevern og miljøforvaltning.

Beredskap og miljørettet helsevern. Presentasjon av regelverket
Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver/jurist, avdeling Miljø og helse, Helsedirektoratet.

Praktiske eksempler som viser hvordan kommuner har jobbet med miljørettet helsevern og beredskap

Kongsberg kommune
Beate Smetbak, kommuneoverlege og Kjersti Werge- Olsen, rådgiver.

Nordre Follo kommune
Kerstin Anine Johnsen Myrvold, virksomhetsleder og samfunnsmedisiner.

Dag 2:

Ny nasjonal tilsynskampanje - Skadedyrbekjempelse i skoler og barnehager
Mari Steinert, Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet.

Erfaringer fra tilsyn med skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler i Oslo kommune
Ståle Grøthe, fagkonsulent, Helseetaten Oslo kommune.

Sumstøy fra et næringsområder
Reidun Ottosen, fagleder og Lise W. Storhaug, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune.

Reguleringsplaner og prosessen frem til ferdig produkt
Anne Auganes, Bygnings- og reguleringssjef, Fredrikstad kommune.

Forholdet mellom forurensningslovverket og helselovgivningen
Svein Rønsen, assisterende fylkeslege, Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Regulering av støy fra industriområder - Etter forurensningsloven
Olaug Bjertnæs, sjefingeniør, Harald Sørby, seksjonsleder og Glenn Kristian Storbråten, saksbehandler. Alle: Industriseksjon 2, Miljødirektoratet.

Tall Ships Races 2023
Knut R. Hansen, prosjektleder