Opptak og presentasjoner - Webinarserie - Risikobasert håndtering av legionella

tirsdag, 19 september 2023

NEMFO og NKF har samarbeidet om en webinarserie om risikobasert håndtering av legionella. Webinarserien er delt inn i tre deler.

Del 1 – Omfatter kunnskapsgrunnlag med presentasjon av legionellarapporten fra Oslobygg, forskrift og veiledning. 

Del 2 – Omfatter praktisk gjennomføring av risikovurdering med vannprøver og operative tiltak. 

Del 3 -  Omfatter hva man gjør ved funn av Legionella og eventuell smittesporing.

 

Her finner du lenker til opptak og presentasjonene *

* Krever medlemsskap i NEMFO og tilgang til NEMFO diskusjonsforum. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn via denne nettsiden.