Invitasjon til å delta på tilsynskampanje – skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler

mandag, 25 september 2023

Invitasjonen er sendt landets kommuner, ved Kommuneleger og Miljørettet helsvern.

Les invitasjonen her. I invitasjonen finner du lenke for påmelding.

 

Lenke til artikkel på NEMFO diskusjonsforum *

* Kun for medlemmer i NEMFO. Bli medlem? Er medlem og ønsker invitasjon?