Invitasjon til mastertorgdag 6. mars - Foreslå prosjektidéer for masterstudenter i folkehelsevitenskap

fredag, 19 januar 2024

 

NEMFO har fått oversendt henvendelse fra NMBU i forhold til samarbeid med masterstudenter.

Les mer her på NEMFO diskusjonsforum.