Presentasjonene fra årskonferansen 2024 i Kongsberg

fredag, 7 juni 2024

Dag 1:

Presentasjon av etter og videreutdanningstilbud ved NMBU
ved Hilde Sylliaas og Øyvind Hofstad

Tema: Risikokommunikasjon og miljøfaktorer

Men det er jo farlig likevel! – oppfattelse av og kommunikasjon om risiko og årsak til plager ved Jan Vilis Haanes, avdelingsleder/-overlege ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Hva er viktig for journalisten?
ved Thonhild Solberg Strand, kommunikasjonsrådgiver Kongsberg kommune

Dag 2:

Årsmøte NEMFO

Informasjon om standarder akustikk
ved Jonny Løe, rådgiver miljø og helse Lier kommune

Presentasjon av vertskommunen, Samfunnshelse
ved Beate og Helle

Nytt og aktuelt fra sentrale helsemyndigheter

Nytt fra Helsedirektoratet
ved Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver og Dorte Lysheim, seniorrådgiver

Nytt fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
ved Bård Olsen, seksjonssjef og Elise Fonn, seniorrådgiver

Tema: Tilsynskampanjer

Presentasjon av resultater fra tilsynskampanje skadedyrbekjempelse i skoler og barnehager
ved FHI, Hdir og NEMFO

Ny tilsynskampanje om radon i utleieboliger i regi av DSA
ved Elise Fonn, seniorrådgiver

Tema: Skoler og barnehager

Presentasjon fra Helsedirektoratet og svar på innsendte spørsmål om den nye veilederen
ved Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver 

Tema: Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v (hygieneforskriften) og tolking av regelverket

Informasjon fra Helsedirektoratet om forskriften, spesielt § 2 om virkeområde og § 5 om meldeplikt og godkjenning
ved Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver

Kosmetisk sykepleier fra NORFEM (Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin) holder et innlegg om nye behandlinger, risiko og behov for avklaringer i lovverket
ved Linda K. Taraldsen, Styreleder Norfem

Norske frisører og velværebedrifter gir en beskrivelse av ulike virksomheter som omfattes av forskriften, samt utfordringer i regelverket
ved Programsjef Vibeke Scheele Moe og administrerende direktør Anne Mari Halsan fra NFV

Neste års konferanse blir i Harstad! 
Presentasjonsvideo.