Kurs under planlegging: Lokalt miljøretta helsevern ved NMBU

fredag, 14 juni 2024

Trenger din kommune økt kompetanse når det det gjelder oppgavene i miljørettet helsevern? Eller ønsker du å kvalifisere deg for slike oppgaver? Dette kurset gir kunnskap om metoder og tilnærminger for arbeidet innen miljørettet helsevern.

Påmeldingsfrist: 15. august 2024

Les mer her!