Fylkesmannen i Nordland inviterer til konferanse i Bodø 17.-19.mars, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for…...
Godt nytt år!Årskonferansen blir i år på Hamar 7.-8. mai.Hold av dagene!...
Justert program: 08.30 – 09.30 Registrering 09.30 – 11.30 Presentasjon av nytt tilsynsverktøy innen Miljørettet helsevern 11.30 – 11.45 Pause…...
I samarbeid med Norkart/KOMTEK inviterer Forum for miljø og helse til konferanse om nytt tilsynsverktøy KOMTEK mhv og tilsyn generelt.…...
Det arrangeres KOMTEK-dager i Trondheim 10.-12.nov. Norkart/KOMTEK ønsker å presentere nyutviklet tilsynsverktøy innen miljørettet helsevern 11.november. Forumet vil undersøke mulighetene…...
Her finner du innlegg fra konferansen i Bergen 12.-13.mai. Innleggstemaene er klikkbare. Mangler fortsatt noen foredrag, som vil bli lagt…...