Velkommen til årsmøtet i NEMFO den 01.06.2022 i Kristiansand. Innkallingen ligger i lenken under og forutsetter tilgang til Yammer. Frist…...
Les stillingsannonsen her. Søknadsfrist: 27.04.2022...
Webinar på Teams. Arrangør er FHI 28. APR | 2022 kl. 09.00-15.00 Se lenke for temaer og påmeldingslenke....
Les stillingsannonsen her. Søknadsfrist:16.04.2022 Tiltreding:01.06.2022...
Tema: Klagesaker og støy Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) i samarbeid med Kristiansand kommune 1. - 2. juni 2022 - …...
Stillingsannonsen. Vår dyktige spesialkonsulent miljørettet helsevern går av med pensjon og Bydel Østensjø har derfor ledig 100% stilling som spesialkonsulent…...