NEMFO har oppsummert tilsynskampanjen med inneklima i skoler. 112 kommuner deltok, majoriteten organisert i et interkommunalt samarbeid. 1462 skoler er…...
Det blir ingen tilsynskampanje i regi av NEMFO høsten 2017. Helseetaten i Oslo kommune planlegger derimot en tilsynskampanje med barnehager…...
Her er en oversikt over kurs og konferanser høsten 2017 29. august: Legionellaseminar - Mosjøen http://www.kystlabprebio.no/ 30. august: Legionellaseminar -…...
NEMFO inviterer alle landets kommuner med på tilsynsdugnad for barns skolemiljø....
09.07.2016

God sommer!

NEMFO ønsker alle en riktig god sommer!...
Forum for miljø og helse har skiftet navn til NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid). Navneendringen ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte…...