Forum for miljø og helse følger opp tema fra årskonferansen på Hamar 2015 og legger til rette for at det…...
Helsedirektoratets rapport etter kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015 er nå klar. Les mer om rapporten på nettsidene…...
Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofiler for kommunene 2016. Årets tema er sosiale helseforskjeller. I folkehelseprofilen kan kommunen finne en indikator for…...
Strålevernet ønsker å finne ut om kravene i TEK10 til radonreduserende tiltak har hatt effekt. Det sendes i disse dager…...
Ny studie viser at å satse på miljøbygging og skape en fellesskapsfølelse i klassen vil ha god forebyggende effekt. Les…...
Miljødirektoratet har revidert og oppdatert veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet, slik at den er i tråd med…...