Miljødirektoratet har revidert og oppdatert veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet, slik at den er i tråd med…...
Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger skal utføres i skoler og barnehager. Les mer på nettsidene til…...
Folkehelseinstituttet og NHO Reiseliv har samarbeidet om å lage en veileder for forebygging og bekjempelse av veggedyr på overnattingssteder. Les…...
Vet du om en person eller en organisasjon som fortjener Karl Evang-prisen i år? Frist for å sende inn forslag…...
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Høringsfrist er 22.06.2015. Det…...
Folkehelseinstituttet har nå publisert inneklimarapporten 2015. Rapporten inneheld anbefalte normer for inneklima, praktiske råd og ein oppdatert kunnskapsoppsummering på fagområdet.…...